Johan Knutson 1816—1899


Knutson, Johan (f. 28/9 1816 Alverum, Skåne, d. 13/9 1899 Hfrs), målare. K. studerade måleri och grafisk teknik i Lund, Köpenhamn och Stockholm. Han flyttade 1840 till Finland för att medverka i planschverket Finland framstäldt i teckningar, som utkom 1845—52 och där han vid sidan av P.A. Kruskopf stod för de flesta illustrationerna. K. var 1844—90 lärare i teckning vid Borgå gymnasium och därefter bosatt i Hfrs. Han beskrev i början av 1840-t. gatulivet i Hfrs i humoristiska grafiska blad, vilkas fortsatta utgivning dock förbjöds av polismästaren. Under Borgåtiden var K. mycket anlitad som porträttmålare (gjorde bl.a. flera porträtt och figurbilder av Runeberg); särskilt hans miniatyrporträtt blev uppskattade. På äldre dagar var han främst sysselsatt som landskapsmålare.


Uppslagsverket Finland (1983).