Hjalmar Munsterhjelm 1840—1905


Munsterhjelm, Magnus Hjalmar (f. 19/10 1840 Tuulos, d. 2/4 1905 Hfrs), målare, farbror till Ali M. Han studerade på 1860-t. i Düsseldorf och Karlsruhe och återvände 1870 till hemlandet, där han blev en ytterst uppskattad och synnerligen produktiv landskapsmålare. M. stod länge under inflytande av den tyska konsten; först 1881 kom han till Paris, där han tog intryck av det franska friluftsmåleriet och tillägnade sig den violettskiftande färgstil som kännetecknar hans senare arbeten, bl.a. den kända tavlan En landsväg i Tavastland (1883, Ateneum). I eftervärldens ögon inföll hans bästa period dock kring 1870, då han fortfarande odlade en vackert mörkstämd färgskala.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Ställde ut tillsammans med Hilda Olson år 1867.