Alexander Nordmann 1803—1886


Nordmann, Alexander von (f. 25/5 1803 Kymmene, d. 25/6 1886 Hfrs), zoolog och paleontolog, fil.dr 1827, med. dr i Berlin 1831. N. var 1832—49 professor i zoologi och botanik vid Richelieu-lyceum i Odessa, och företog härifrån ett flertal vetenskapliga expeditioner, bl.a. till Kaukasus bergstrakter (1835), där han upptäckte en efter honom uppkallad ädelgransart, Abies nordmannii, och Krim (1837). Vid av honom ledda utgrävningar nära Odessa 1846—47 påträffades däggdjursfossiler av stort paleontologiskt intresse, för vilka han redogjorde i arbetet Paleontologie Südrusslands (4 bd, 1856—60).; N. utnämndes 1849 till professor i naturalhistoria vid Helsingfors universitet och var, sedan professuren delats, 1852—66 professor i zoologi. Hans förnämsta vetenskapliga bedrift var upptäckten av de parasitiska kräftdjuren, skildrade i verket Mikrographische Beiträge (1832). Se även biologisk forskning. (E. von Eichwald, Nils von Nordenskiöld und Alexander von N., 1870)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Hilda Olson arbetade för N.