Ralf Norrman 1946—[2000]


Norrman, Ralf
Georg (f. 17/5 1946 Malax), språkforskare, D. Phil. (Oxon) 1976, professor i engelsk filologi vid Tammerfors universitet sedan 1984, docent vid Åbo Akademi sedan 1981. N. har främst forskat i olika stildrags natur och funktion. Hans senast utkomna böcker, The insecure world of Henry James's ficition (1982) och Samuel Butler and the meaning of chiasmus (1985), behandlar symmetrins roll i språket och litteraturen. Som redaktör för tidskriften Horisont sedan 1981 har N. framträtt bl.a. som en förkämpe för finlandssvenskarnas jämlikhet.


Uppslagsverket Finland, Supplement (1985).


Läs mer:
Gösta Ågren refererar till verk av N. i Nykarlebymålet Ett språkeri.