Gustaf von Numers 1848—1913


Numers, Gustaf Adolf von (f. 21/3 1848 Maxmo, d. 6/2 1913 Kannus), dramatisk författare. N. var från 1883 anställd vid statsjärnvägarna, bl.a. som stationsinspektor i Bennäs (1894—1903) och Kannus (1908—13). Han blev 1887 bekant med teatermannen Kaarlo Bergbom, som lät uppföra flera av N:s skådespel på finska teatern i Hfrs, bl.a. hans debutstycke Erik Puke (1888). Han skrev på svenska, men framförandena skedde först på finska. N. vann stor framgång särskilt med sina lustspel; Bakom Kuopio (1890, tryckt på fi. 1891 o. på sv. 1892 o. 1928) spelades även i Sverige. Sedan samarbetet med Bergbom avbrutits på grund av ekonomiska meningsskiljaktigheter, försämrades kvaliteten av N:s arbeten märkbart. (V. Tarkiainen, G. v. N., 1922; Dramatiska arbeten i urval, 1928; Finlands svenska litteratur 2, 1969; B. Damstén, Gustaf von och Santa Anna, 1979)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Poesi.
Rom och Kartago av v N.
(Inf. 2004-05-08, rev. 2018-12-05 .)