Minnesord över Lars Pensar

Vi blev bestörta över ett plötsligt dödsbud den 28 oktober. Lars Pensar som vi så ofta sett gå ute med sin hund hade plötsligt avlidit.

Lars var född 1940 i Nykarleby och växte upp vid sin fars butik vid torget, han utbildade sig till folkskollärare och utexaminerades 1962. Följande år gifte han sig med Kristina Nyman, också från Nykarleby.SINA FEM F
ÖRSTA
lärarår tjänstgjorde han i östra Nyland i Liljendal. 1968 hade han studerat vidare till medborgarskollärare. Efter fem år i Kristinestads medborgarskola återvände han till hemstaden till den nystartade högstadieskolan.

Där undervisade han främst i historia och modersmål, men som lärare i allmänna ämnen fick han vid behov även åta sig andra ämnen, bland annat biologi, geografi och teckning.

Som rektor visste jag att de uppgifter Lars fått sig tilldelad sköttes väl och med ansvar. Han fungerade också som skolans AV-lärare. Under 70- och 80-talen vällde en massa nya undervisningsmaskiner in i skolorna (och det har fortsatt i allt snabbare takt) och det var Lars uppgift att handleda vid användningen och ha hand om problemen med nymodigheterna när de uppkom.


LARS STORA
intresse var hemstadens historia. Han samlade bilder och fick ett mycket stort bildarkiv. Han tog reda på historiska skeenden och intervjuade gamla personer. Så skapade han tillsammans med Fredrik Liljeström det fantastiska nätuppslagsverket ”NYKARLEBYVYER” som är en outsinlig källa till kunskap om vår stad. Få – om ens någon ort, är så väldokumenterad på nätet som Nykarleby.

Under många år var Lars även medlen i styrelsen för Nykarleby museiförening.

Hans historiska kunskaper togs också i bruk när historiken över St:a Birgitta kyrka skulle skrivas.

I Arbetarinstitutets program passade också hans gedigna kunskaper och många har fått lyssna till hans fängslande föreläsningar om viktiga platser och avgörande skeden i vår stads historia. Också i pressen har vi fått ta del av hans skildringar av historiska händelser.


LARS VAR
också en mycket praktiskt lagd man: lödkolv, svetssticka, stämjärn, svarvstål, hyvel och alla slag av skruvnycklar satt väl i hans hand.

Förutom allt detta var han mycket intresserad av fågel- och växtlivet som han intresserat följde.

Vi har med Lars Pensar förlorat en mångsidig, sann Nykarlebyprofil och vill förena oss med hans närmaste i saknaden.


Helge Hedman, Österbottens Tidning den 25 november 2021.


Läs mer:
Lars Pensar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-11-28, rev. 2022-10-29 .)