Hans von Schantz 1903—1979


Schantz, Hans Fredrik Emanuel von (f. 26/3 1903 Hfrs, d. 2/3 1979 Vasa), skolman, teol.lic. 1948. S. undervisade 1930—39 i religion vid några läroverk i Hfrs och var 1939—68 direktor (från 1958 rektor) för Nykarleby seminarium. Han arbetade för en förnyelse av lärarutbildningen [vilket innebar bland annat flyttning av seminariet till Vasa] och var aktiv inom olika sektorer av samhällslivet, bl.a. den kooperativa rörelsen. Erhöll undervisningsråds titel 1967 och blev 1978 fil.dr h.c. [hedersdoktor] vid Åbo Akademi.Läs mer:
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender.
Hans von Schantz — Seminariedirektorn som fostrade en lärargeneration till folkbildare av Pehr Tonberg.
I Ny direktor. Seminariet under kriget. Avvecklingen av Erik Birck.
Luftskyddsdokument skrivet av von Schantz.
Så fostras en folkskollärare. Ett filmreportage från Nykarleby seminarium.
Schantz villa Tallbo.
Schantz seglarmössa.
(Rev. 2013-12-30 )