Carl Johan Slotte 1827—1903


Slotte, Carl Johan (f. 20/1 1827 Nedervetil, d. där 5/11 1903), bonde och lantdagsman, far till Alexander S. Han var en central gestalt i hemsocknen (se Nedervetil), bl.a. som ordförande i kommunalstämman från 1875. S. invaldes 1863 i lantdagen och satt där fram till 1900 års lantdag, representerande olika domsagor i Österbotten och Nyland. Vid lantdagen 1877—78 utsågs han till bondeståndets talman och kvarstod på denna post under ytterligare fyra lantdagar; vid öppnandet av 1891 års lantdag, som blev hans sista, höll han ett modigt tal om folkets oro inför förryskningsåtgärderna.


Uppslagsverket Finland (1985).