Christian Stewen 1781—1863


Stewen, Christian (f. 30/1 1781 Fhamn, d. 30/4 1863 Krim), botanist och ämbetsman, ledamot av ryska vetenskapsakademin från 1815. S. studerade medicin i Åbo och Petersburg och blev medicine doktor vid 17 års ålder. Han anställdes 1799 som assistent hos inspektören för silkesodlingen i Sydryssland och efterträdde denne 1826; 1840—50 var han inspektör för jordbruket i regionen. S. grundade 1812 en botanisk trädgård, som fortfarande existerar, på Krims sydkust vid byn Nikita nära Jalta. Han var en framstående deskriptiv botanist i Linnés anda; hans huvudarbete, Verzeichnis der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen, utkom i fem delar 1856—57 och förtecknade 1639 växtarter på Krim. S. donerade ett värdefullt herbarium med ca 100 000 nummer till Helsingfors universitets botaniska museum.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Hilda Olson arbetade för N.