Ole Torvalds 1929[—1995]

Torvalds, Ole Torvald Elis (f. 4/8 1911 Ekenäs [d. 1995 Åbo]), författare och journalist, make till Meta T. Han var 1941—45 chefredaktör för Västra Nyland och 1947—48 för Österbottningen; kom därefter till Åbo Underrättelser, där han var förste redaktör 1948—57 chefredaktör 1958—67 och kulturredaktör 1968—81. Med sitt strängt sovrande författarskap och sin frasfria realism har T. gjort en framträdande insats inom den finlandssvenska litteraturen. Som lyriker har han inspirerats bl.a. av den rikssvenska trettiotalspoesin (Ferlin, Lagerkvist). T. debuterade 1939 med diktsamlingen Vi sjunger inte för dem och gav sedan ut böckerna Ointagligt land (1942) och Hemligt medansvar (1944) med tids- och indignationsdikter djupt präglade av kriget. Skärgården utgör den dominerande motivkretsen i diktsamlingarna Strängar av aska (1954) och Mellan is och eld (1956). Han har vidare publicerat bl.a. essäsamlingen Vid källorna (1961), som skildrar en Greklandsresa, det kulturhistoriska arbetet Speglingar i en å (1972) och boken Nya blad i 150 vårar (1973), som behandlar Åbo Underrättelsers historia. T. har även verkat som översättare till svenska av finsk, engelsk och tysk litteratur och var 1975—82 medlem av den finlandssvenska psalmbokskommittén. Fil. dr h.c. 1978.Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Höll festföredraget vid stadens 350 års jubileum 1970.
(Rev. 2013-03-02 . )