Skärgårdsutflykt

Dessa bilder finns i flera exemplar, kanske har det t.o.m. funnits ett exemplar per utflyktsdeltagare. För en tid sedan tillhandahöll även Henrik Dumell via Lars Pensar samma motiv. Eftersom det är många seminarister i sällskapet och Gunnar Granlund, ur vars album dessa är, var seminarist i slutet på 1920-talet, kan bilderna vara från den tiden. Lars kommentar:

Jag tror att sällskapet som gör en skärgårdsutflykt kan vara en sångkör, en ungdomsförening eller liknande som med Nykarleby Stevedorings båt släpas efter en liten bogserare, kanske Nålö sågs ”Nålörn”, vilken efter konkursen fanns i Kokkola med namnet ”Pikku”. Det kan förstås vara nån annan båt också, men platsen är misstänkt lik Djupsten, där båtar kan angöra s.g.s. vid stranden. Så djupt är det endast vid västra älvstranden.

Även Alf Grop hade samma bilder och där framkom att de är från en seminarietutflykt till Krokesund år 1925.


Skärgårdsutflykt.
Förstoring.


Skärgårdsutflykt.
Förstoring.


Skärgårdsutflykt.
Förstoring.


Foto ur Gunnar Granlunds album. Barnen Gunborg Blomqvist och Bo-Erik Ganlund tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Nålörssågen av Erik Birck.
(Inf. 2006-05-02, rev. 2018-01-08 .)Foto ur Gunnar Granlunds album. Barnen Gunborg Blomqvist och Bo-Erik Ganlund tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Nålörssågen av Erik Birck.
(Inf. 2006-05-02, rev. 2018-01-08 .)