Herman Vendell 1853—1907


Vendell, Herman
Albert (f. 10/7 1853 Hfrs, d. där 28/8 1907), språkforskare, fil.lic.(disp.) 1881, docent i svenska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet från detta år. V. var huvudsakligen verksam inom den östsvenska dialektforskningen; på detta område utgav han en mängd avhandlingar och ordböcker, bl.a. Ordbok öfver de östsvenska dialekterna (1904—07). Tillsammans med sin lärare A.O. Freudenthal utarbetade han Ordbok öfver de estländsk-svenska dialekterna (1887).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Gösta Ågren refererar till verk av F. i Nykarlebymålet Ett språkeri.