Den femte juli

Vi älskar inte längre
vår kärlek till fosterlandet.
Kärleken är framsidan
av hatet. Vi saknar en
odödlig själ, och vårt liv
är därför värdelöst.
Vi har inte längre råd
att offra det. Jorden
är bara en blånande ö
i evigheten. Vi vågar
älska endast det gräns-
lösa: hembygd och modersmål,
den enda bygd, som finns
överallt, det enda språk,
som alla talar.Gösta Ågren
(1980) Dikter i svartvitt.


Läs mer:
Dikten finns även i Nykarleby-målet.