Den historiska sången

(Mel.: När kvällen kommer och bjuder ...)


Första Sången

Ja, kantorns fästmö hon var otrogen,
knöt kärleksband med fiskal'n på logen.
Nu vad slog kantorn så glad i sin,
"min lysning läses dock före din."

"Och vänta du om jag ännu lever,
när du är lagd uti lådan neder.
Då skall jag hålja för dig final,
ta femti penni av min rival."

Ny fästmö genast sig kantorn tager,
på trottoaren de fanns på lager.
En jungfru såg han med glättigt sinn,
och frågte muntert: "Vill du bli min?"

En rodnad lyste på jungfruns kinder,
men kantorn sade: "Vi bandet binder",
Nu räckte jungfrun sin vita hand,
och knöt med kantorn ett kärleksband.

Nu söndagsmorgon, hör klockor minna,
och vadet måste nu kantorn vinna.
Ty femtiomarken i guld var stor,
och bönhörd var han av guden Thor.

Så lugn och säll sitter nu fiskalen,
i kyrkobänken, med hoppet galen.
Han tror sig vinna ett mynt i guld,
men hoppet faller, han går i skuld.

Kungörelser, de frambärs av kantorn,
med raska stegen liksom gallantorn.
Sin lysning först han till prästen ger,
fiskalens sedan, och annat mer.

Fiskalen nära att få dåndimpen,
ty femtimarken, den var guldklimpen.
Han fräste nu, men hans fästmö log.Den andra sången

(Mel.: När kvällen kommer och bjuder ...)

Från västra stranden vi älven skåda,
se storabron här och kyrkan båda.
Sig spegla stolta i älven klar,
i blåa vattnet som strömmen drar.

Nu solen skiner, men dagen lider,
och tankar ila till flydda tider.
Du ström, du löper din forna gång,
men kämpar alltid vid dammens tvång.

Från bergets fot här sig kvarnen speglar,
när klara vattnet mot dammen seglar.
Du Läpokvarn, och du Ebbas barn,
du rågen målat sen du blev kvarn.

Du Britas kvarn, och du Hansas kvarnen,
du målat mjöl utav korn och havren.
Nu Brahe gav till sin Ebba råd:
"Din kvarn där målar uppå din nåd."

Det varma hjärtat som Ebba hade,
det slog för staden så folket sade.
Hon steg i salen helt muntert fram,
och kvarnen skrev hon i stadens namn.

Den vackra kvarnen mottogs av staden,
av älvens ström blev man dock bedragen.
Nu kantorn svor med ett lustigt mod,
det fräste jävligt men kvarnen stod.

Nu kantorn muntert blev arrendator,
men mötte ovän och stora faror.
En damm i älven han föreslår,
men lagen lydde: "Din kvarn där står."

Nu kantorn svor och han dammen höjde,
och stadens herrar sig själva röjde.
Turbin han köpte av bästa slag,
gav fan i herrar och deras lag.

Nu kvarnsten mala, turbinen fräste,
och stadens herrar de bara väste.
Nu kantorn sade: "Va' arma fan." —
"Belysning giver jag hela sta'n!"

Ett ringa vatten i älven flydde,
turbinen "surra" och lampor glödde.
Nu kantorn svor ned till lagens rot,
en damm skall byggas vid kvarnens fot.

Men staden drömde, och dammen glömde,
och kantorn sade: "Ett sånt elände."
Den vackra strömmen flöt stolt förbi, —
att rågen mala fick nu förbli.

Dock lyste lampor i mörka kvällar,
när dimman spred sig över stadens hällar.
Så tyst och stilla Idyllen var,
men kantorn tänkte dock alla dar.

Han skogar köpte i stora hagar,
och pråmar byggde i många dagar.
Han högg ju filar, och pärtspik slog,
samt svavelstickor, med bloss som tog.

Nu stadens kantor blev sjuk på dagen,
en "Kvisso" brände i stolta magen.
Och doktorn gav honom tröstens ord:
"Du vandrar hädan från denna jord."

Den ringa floden, den gick åt skogen,
turbinen "fräste", blev torr på bogen.
Bland stenar flöt dock en skummig flod,
men mörka lampor — turbinen stod.

Förbi gick tiden, och strömmen fela'
dock ville ingen med dammen dela.
Nu arrendatorn i vredgat mod,
gav staden kvarnen, som stilla stod.

Men åter togs dock ett kvarnarrende
av tvenne män, då när solen brände.
Den lilla dammen de byggde på,
men lampor lyste dock klent ändå.

Nu höga herrar de alltid spärra,
de såg Fåfängan och Fru Vaserra.
Den damm som kantorn stolt föreslog,
vi bygga aldrig vid kvarnens fot.

Och dammen byggdes, men ingen hörde,
att Näcken nu sitt guldankar rörde.
Strömkarlens toner i floden slog,
och tärnedansen glatt dammen tog.

Den fallna dammen, den åter restes,
och Näcken hörde att domen lästes:
"Vi lämna allt åt din omsorg här,
och kasta ankar, i dammen där."

Du vackra kvarn, som i älven speglar,
en Ebbas gåva, lagun förseglar.
Du mjöl har målat trehundra år,
och balsam ljutit i stadens sår.

 

J. R. Backlund, 1974. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Johan Wilhelm Nessler av Einar Hedström.
Staden får sitt första elverk. Gatubelysningen av Erik Birck.
(Inf. 2006-03-22.)