Höstskär


Vi far ur att avsked taga
Av vår sommars många skär
för att minnas sommarsaga
När det mörkt och fruset är.


Kråkskärssundet ligger stilla
Inga båtar knattrar där.
Sommargästen från sin villa
ren till staden flyttad är.


Torsöfjärdens krabba sjöar,
födda av en hård sydväst,
stänker emot fjärdens öar
emot vassars sista rest.


Vacker är dock Torsöfjärden
ty dess holmar brinna gult.
Utav färger livfull är den
Fastän vädret är så fult.


Hög går dyningen i sundet
mellan Asp- och Hummelskär
bryter över Vändhällsgrundet
stänker högt vid Torsö där.


Det är höst och grått och kallt
vågens gång dock evig är.
Mycket ändras, ej är allt
beständigt såsom hav och skär.


Då, när vintern har förrunnit
och havet åter isfritt är
och till våren vi då hunnit
igen vi styr motsommarskär.M.Ö.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Karta över skärgården.
(Inf. 2005-10-29.)