Hymn till Nykarleby

 

---- Älven brusar i nätter och dagar,
sjunger sin dova , mäktiga sång,
Årstider växla, sekler och släkten.
Livet förlöper. Allt har sin gång.

Småstaden sover, men sägner förtälja
skiftande öden från svunnen tid.
Söner och döttrar av nutid lyssna,
eldas i sinnen och håg därvid.

Här föddes skalden och barnavännen.
Här växte drömmarnas tanke fri.
Vårljusa nätter och sommarfägring.
Skapade sånger med värme i.

Älven brusar i nätter och dagar,
sjunger sin dova, mäktiga sång.
Årstider växla, sekler och släkten.
Livet förlöper. Allt har sin gång.


T. Torstensson, tonsatt av Nils Nordström, i anledning av seminariekonventets 50-års festligheter, lördagen den 18 maj 1935 uruppförd i seminariets festsal.

Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Dikten får mig att tänka på Nykarleby av Knape
Mer poesi.
(Inf. 2011-04-17, rev. 2016-02-17 .)