Min hembygd

Jag älskar min hembygd vid svallande hav,
dess skogar och minnesrika dalar,
där fädernas aska i grönskande grav
om hjältedåd och frihetskärlek talar.

Här sprang jag som barn och här lyssnade jag
till ekot bland kummelkrönta hällar,
till taltrastens friska, melodiska slag
och bäckens sorl i sommarljusa kvällar.

Här stridde min stam re´n för tusende år
mot mörker och andelig förvildning,
här strider den ännu i dag som i går
för modersmål, för vetande och bildning.

O, må den förkovras, min fädernebygd,
i hugstora tankar och bedrifter
och städse tillväxa i visdom och dygd
och troget skydda fädrens arv och grifter.Frans Österblom (1870–1907), melodi: Du gamla, du fria. Sjung!, 1942.


Läs mer:
Sången sjöngs vid:
- Invigningen av Juthas hängbro.
- Nykarleby Museiförenings 60-årsjubileum.
- Invigningen av Rijf minnesmärke vid Gammelgården.
Innehållsförteckning till kapitlet Poesi.
(Inf. 2007-08-26, rev. 2019-09-03.)