Nykarleby

Någon spelar i det vita stela huset.
Bakom gardinernas spets bor en gammaldags visa.
Allt är sprött och otidsenligt.
Det gula eftermiddagsljuset faller snett över gatan.
Lindarna bak planket välver sin frodiga stumhet
mot en soltorr julihimmel.
Någon spelar. Och jag måste stanna och lyssna,
måste sjunka igenom ett sekel för att förstå.Viola Renvall.


Publicerad i Jakobstads Tidning 8/10 2003.
Lars Pensar som tillhandahöll har en teori om att "det vita stela huset" kan vara f.d. Bergers gård vid Brostugubacken.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Jakobstads Tidning.