Helig kväll

Nu skymmer vinterdagen
ett mörker stort och tätt
sig breder över gårdarna
och över skog och slätt.
Men tindrande tänds stjärnorna
på himlens höga päll
och över jorden sänker sig
en stor och helig kväll.

Nu lyser fönstrets gula sken
på drivan mjuk och ren
och julens kärve prasslar lätt
på häggens svarta gren.
Nu sover sparven mätt och trygg
in under takets ås
och julens djupa stillhet rår
i spilta och i bås.

Ej gnisslar brunnens svängel
och ingen hund ger skall.
Och tigande står skogens mur
bak snöbetäckta stall.
I kväll skall templets klockor
och korset på sin stång
förkunna vad som timade
på krubbans halm en gång.

Till tusen, tusen hem i kväll
skall julens budskap nå:
ett barn av Davids hus och stam
är fött på krubbans strå.
Det barn Maria sluter
i kväll intill sitt bröst
skall för oss alla bliva
vår frälsning och vår tröst.

O, konung utav Betlehem,
kom till vårt hem i kväll,
träd över stugans tröskel
in till vårt ringa tjäll!
Bliv du vårt ljus, vår lykta
i denna mörka tid
så skall vårt hjärta känna
den äkta julens frid

 

Axel Lindholm (1980) Barndomsland.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
(Rev. 2014-12-12 .)