BRÖDERNA ANTUS OCH ABRAM


hade skådat ut
boplatser
då de bärgade hö i kåtaliden


Där blev Antus självhärskande
bonde
medan Abram
som måg
flyttade till Killingmossen
rödjade dikade
lade ut spänger
och längs kavelbron
vandrade de båda gubbarna
i årtionden
utan andrar
till åldermansstämman
på Måtas.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.Måsaandrar (och delar av ett par skidor) vid Sigurd Wannäs musem i Sundby, Pedersöre.
Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Nästa dikt: Sjuttonhundraåttioåtta.
Unika ord.
(Inf. 2005-08-14.)