Fiske

En höstdag, höstkväll
sänkte vi våra stor-maskiga,
upptill öppna ryssjor — »pauor» —
i det mörka vattnet nedanför
            åmynningen, älvmynningen,
och vittjade dem följande morgon.
Tunga, glänsande fiskar
lyftes med håvar i båten.
De hade varit på färd upp mot älven.
Två veckor senare hade deras
väg varit fri, de voro
då fridlysta.


Joel Rundt (1964) Bara i denna frid.


Läs mer:
En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden av Curt Segerstråle.
Mer poesi av Rundt.
(Inf. 2007-11-05, rev. 2007-11-07.)