Socklot byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck

 

Karta
över
Bygatan
i
Stor-Socklot
Socklot
by
Nykarleby socken

uppmätt i augusti 1936

av Karl-Gustav Hedberg

 

[SLUT]


Ragna Ahlbäck
 (1971) Socklots byrätts protokoll 1751—1761, bilaga.
Stig Haglund digitaliserade.
(Inf. 2006-08-07.)