NyCarleby, 21 Mars. Hoppet om fred [efter Krimkriget] sätter här, som öfverallt, spekulationen i rörelse. Ett nytt skepvsvarf är uppfördt på Alörn, och förträffeligt virke nedsläpas frän Virdois på den respektabla distansen af 17 till 18 mil. Tjära nedkommer och uppköpes i stora qvantiteter. Tunnan gäller här 2:70, hvilket är högre pris än i grannstäderna. Smöret, som stått i så högt pris, har fallit till 2:20 k à 2 rub. och hö till 12 kopek lispundet. På salt och kolonialvaror märkes ännu intet synnerligt fallande. — Vi ha nu herrliga vårdagar, men frisel [akut febersjukdom] hos barn och frossor hos de stora. Ännu för få år sedan var frossan i dessa trakter nästan okänd. Nu är den allmän och förekommer stundom i dubbel form, två gånger i dygnet. Det är anmärkningsvärdt, att luften hela detta år haft en intermittent karakter: klar och mulen himmel, torr väderlek och nederbörd nästan reguliert omvexlande hvarannan dag.


Åbo Tidningar nr 26 den 3 apri 1856.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-11-06, rev. 2022-01-04 .)