Befolkningen i Nykarleby Stad

VID TIDEN FÖR STORA OFREDEN

AV WOLD. BACKMAN


Innehåll:
Förord 3
Kap. I. Inledning 5
Kap. II. De 1712 mantalsskrivna och deras öden 7
Kap. III. Nya, uppbyggande krafter 25
Rättelse och tillägg 36
Källor 36
Bilaga 37


Woldemar Backman (1943) Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.


Nästa kapitel: Förord
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-21.)