Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


9. Källor.


 

Nykarleby, Jakobstad, Gamlakarleby och Kronoby kyrkoarkiv.
Statsarkivets mantalslängder 1675—1729.
Magistratens arkiv i Nykarleby.
Genealogiska handböcker.
Nykarleby stad 1620—1920. En minnesskrift av V. K. E. Wichmann, Nykarleby 1920.
1)Björkman, Hj.: Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Gen. Samf. i Finl. årsskr. X jämte Tillägg av Hugo Lagström, Bd. XI.
2)Björkman, Hj. och Impivaara, Heikki: Kokkolan Carleriuksen suku, Gen. Samf. i Finl. årsskr. Bd. XI.
3)Hedman, Karl:Hantverkare i Vasa från stadens grundläggning år 1611, Gen. Samf. i Finl. årsskr. Bd. XI.
4)        »        »Släkten Waselius i Österbotten, Gen. Samf. i Finl. årsskr. Bd. VII.
5)Hornborg, Harald:Witting, Gen. Samf. i Finl. årsskr Bd. XI.
6)Lagström, Hugo: Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden, Gen. Samf. i Finl. årsskr., Bd. X.
7)Vilskman, Atle: Släktbok. Del. I, h. 2, Engström, Kurtén.
8)        »        »Släktbok. Del I, h. 3, Holstius, Holsti.
9)        »        »Släktbok. Del II, h. 1, Lybeck, Synnerberg.
10)Åkerblom, K. V.: Borgmästare och rådmän i Nykarleby, 1620—80, Gen. Samf. i Finl, årsskr. Bd. XI och 1680—1750 Bd. XII.
11)        »          »Vasa släkten Backman, Gen. Samf. i Finl. årsskr., Bd. XIV—XV.
12)Backman, Wold.: En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen, Gen. Samf. i Finl. årsskr. Bd. XIL.
13)         »          »Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet, Gen. Samf. i Finl. årsskr. Bd. XIV—XV.
14)        »          » En släkt Nylund, Genos 1933, N:o 4. [Artikeln på genealogiska samfundets webbplats. Medlemskap krävs.]
15)        »          »Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun, Vasa 1933.
16)        »          » Tvenne Nykarleby studier, Arkiv för Svenska Österbotten. Bd. 2, h. 1.
17)        »          »Ahlström, Ö P. 1931 N:o 21, 23, 26.
18)        »          » Sund, Ö. P. 1931 N:o 15, 16.
19)        »          »Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare, Ö. P. 1932 N:o 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51.
20)        »          »Schytén, Ö. P. 1931 N:o 48, 49.
21)        »          »Harald och släkten Kerrman, Ö. P. 1932 N:o 3, 4.
22)        »          »Björklund (Danielsson), Ö. P. 1931 N:o 28—30, 32, 33, 35, 37, 40, 41.

 

Tidningen Ö. P. och personliga meddelanden (prosten, dr I. A. Björklund, lektor Hugo Lagström, mag. Torkel Hellström m. fl.).


Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-12-27, rev. 2023-11-25 .)