Finland.

Ett skådespel  af barbarisk art, yttrar en korrespondent från Nykarleby till tidningen »Åbo underrättelser», har nyligen passerat derstädes. Ett i Finland ensamt inom Europas gränser bibehållet straff, spöstraffet, slets nyligen af en mansperson för inbrottsstöld, i närvaro af en stor åskådarehop, bestående delvis af sådane, som lemnat sitt arbete och i nära två dagar uppehöllo sig här i staden för att få mätta sin skådelystnad, då en stackars syndare under hjertslitande skrän skulle hudflängas. Det säges att åskådarne vid detta tillfälle fingo sitt råa lystmäte fyldt, och att delinqventen till följd af det undfängna straffet blifvit lifsfarligt sjuk.Malmöposten den 22 april 1876.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Spöpålen av Erik Birck.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-13, rev. 2020-04-13 .)