Från Sydafrika har till den i boerkriget fallne österbottningen Emil Mattssons anhöriga anländt nedanstående bref, som benäget tillstälts Ö. P::s redaktion:


Pretoria den 24/12 99.

Till Herr Emil Mattssons anhöriga,
Nykarleby, Forsby.

Vi hafva härmed den sorgliga plikten meddela Eder, att hr Emil Mattsson fallit i striden för detta lands frihet, rättvisa och själfständighet. Han ingick som frivillig i Skandinaviska kåren i början på oktober och deltog med utmärkelse i belägringen af Mafeking. Medföljde därefter kåren till Kapkolonien och föll den 11 dec. d. å. i det blodiga slaget vid Schollznek, Modderriver, omkr. 20 eng. mil sydväst från Kimberley. Striden var mycket het och fienden tiodubbelt öfverlägsen, så vår lilla skara förlorade i döde, sårade och fångar nära hälften af sina tappra gossar. Hans och kamraternas hjältemod prisas öfver hela landet, hvilket bör vara en, ehuru liten, tröst i Eder svåra förlust, hvilken vi djupt beklaga.

Herr Mattsson ligger begrafven på slagfältet, hvarest fältkommissarien, hr Adolf Candelin förrättade jordfästningen. Skulle några vidare upplysningar önskas stå vi med nöje till tjänst.

Högaktningsfullt
Skandinaviska komitén

U g g l a.    
ordförande.


Kotka Nyheter, sid 2, 24 februari 1900.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Enl. inlägg i Anbytarforum av ”carin” 2014-01-03:

Finnar: Stupad: Emil Mattson, Nykarleby.
Sårade: Otto Backman, 28 år, Nykarleby; Johan Niklas Wiklund, 32 år, Monsala-Vexala.
Tillfångatagna och sårade: Henrik Hägglöf, 25 år, Monsala-Vexala, svårt sårad.


Enl. Nordfront 2016-10-11:

Stupade i strid, Magersfontein, 11 december 1899:
Finnar
1 Kruts (Knuts?) Gustavsson, Matts, Nykarleby
2 Mattson, Emil, Nykarleby
3 Hägglöf, Henrik, Wexala (avliden 14 dec)

 

The South African Military History Society: Scandinavian Volunteers in the Anglo-Boer War, 1899-1902.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Boerkrigen.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-03-28, rev. 2022-01-05 .)