Turistbroschyr från år 1971

Den 4-sidiga foldern har måtten 108x210 mm.
 Nykarleby ligger i svenska Österbotten vid Lappo ås mynning. Staden har c. 1450 innevånare. Nykarleby grundades 1620 av kung Gustav II Adolf.

Nykarleby är en levande idyll med stolta traditioner. Det var här greve Pehr Brahe grundade Österbottens första lärdomsskola, Nykarleby Trivialskola, 1640. Det var här general von Döbeln kämpade och segrade under 1808-09 års krig. Det var här Zacharias Topelius föddes år 1818.

Alltsedan 1600-talet har staden utgjort ett utpräglat skolcentrum för landskommunen, Munsala, Jeppo och Oravais.

På stadens museum träder man in i Nykarlebys storhetstid, 1800-talet. Då styrde de många fartygen från stadens hamn mot alla världens hörn. Ett centrum utgör Nykarleby för den litterärt intresserade. Kulturen har alltid omhuldats av stadsborna. En stor del av de finlandssvenska författarna har levat och verkat i Nykarleby. Några exempel är Zacharias Topelius, Mikael Lybeck, R. R. Eklund, Joel Rundt, "Gånge Rolf", Ernst V. Knape. Under närmare hundra år utbildades alla manliga finlandssvenska folkskollärare i Nykarleby. Staden är stadd i utveckling. Vattentornet med sin centralantenn för stadsbornas TV-apparater får representera den moderna tekniken.

Plastindustri och minknäring erbjuder arbete för en stor del av befolkningen.

Nya hus växer upp omgivna av luft, ljus och kultur. Nykarleby är verkligen en levande idyll och vill också vara det . . .
  
  

 Uusikaarlepyy sijaitsee ruotsinkielisellä Pohjanmaalla Lapuanjoen suulla. Kaupungissa on n. 1450 asukasta. Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Uusikaarlepyyn v. 1620. Uusikaarlepyy on ylväine perinteineen eloisa idylli. Tänne perusti kreivi Pietari Brahe v. 1640 Pohjanmaan ensimmäisen oppikoulun, Uudenkaarlepyyn Triviaalikoulun. Täällä kenraali von Döbeln taisteli ja voitti v. 1808-1809 sodan aikana. Täällä syntyi Sakari Topelius v. 1818.

1600-luvulta lähtien kaupunki on ollut erityisesti maalaiskunnan, Munsalan, Jepuan ja Oravaisten koulukeskus.

Kaupungin museossa astutaan Uudenkaarlepyyn valta-aikaan 1800-lukuun. Silloin purjehtivat monet laivat kaupungin satamasta kaikille maailman kulmille. Kirjallisuutta harrastaville Uusikaarlepyy on keskus. Kaupunkilaiset ovat aina vaalineet kulttuuria. Suuri osa Suomen ruotsalaisista kirjailijoista on elänyt ja toiminut Uudessakaarlepyyssä. Muutamana esimerkkinä mainittakoon Sakari Topelius, Mikael Lybeck, R. R. Eklund, Joel Rundt, "Gånge Rolf", Ernst V. Knape. Lähes sadan vuoden ajan valmistuivat kaikki miespuoliset Suomen ruotsalaiset kansakoulunopettajat Uudessakaarlepyyssä.

Kaupunki on kehittymässä. Kaupunkilaisten TV-vastaanottimia varten pysytetty keskusantenni edustakoon nykyaikaista tekniikkaa.

Muoviteollisuus ja minkkitarhaus tarjoavat työtä suurelle osaile asukkaista.

Uusia taloja nousee ja niitä ympäröi ilmavuus, valo ja kulttuuri. Uusikaarlepyy on todella eloisa idylli ja haluaa myös pysyä sellaisena . . .
  
  

 

KUDDNÄS Topelii födelsehem.

 KUDDNÄS Topelii födelsehem. Topeliuksen syntymäkoti.

 JUTAS Slagfält 1808 - 09 års krig. von Döbelns medaljong.
 JUUTAS 1808 - 09 sodan taistelutanner. von Döbelnin korkokuva.

JUTAS Slagfält 1808 - 09 års krig. von Döbelns medaljong.
 JUTHBACKA GÅRD Semesterhem.
                                 Kartano - lomakoti.
   
JUTHBACKA GÅRD Semesterhem.


Mikael Lybecks minnessten, i fonden vattentornet.

 Mikael Lybecks minnessten, i fonden vattentornet.
 Mikael Lybeckin muistokivi, taustalla vesitorni.

 S:ta Birgitta kyrkan, interiör. Pyhän Birgitan kirkko, sisäkuva.

S:ta Birgitta kyrkan, interiör.


Esplanadgatan i stadens centrum.

 Esplanadgatan i stadens centrum.
 Esplanadinkatu kaupungin keskustassa.

 HERLERS MUSEUM Stadsmuseum, interiör. Kaupunginmuseo,  sisäkuva.

HERLERS MUSEUM Stadsmuseum, interiör.
 Modernt boende i Nykarleby.
 Nykyaikaista asumista Uudessakaarlepyyssä.
   
Modernt boende i Nykarleby.

 
SEVÄRDHETER — NÄHTÄVYYKSIÄ
Herlers museum - Kaupunginmuseo
20 442öppet/auki: 12.00-17.00
Kuddnäs Gård - Kartano
20 099öppet/auki: 12.00-17.00
S:ta Birgitta kyrkan - Pyhän Birgitan
kirkkoöppet/auki: 9.00-18.00

INKVARTERING — MAJOITUS
Hotell Eden - Hotelli Eden, Bankgatan 3, 20 258
Juthbacka Gård - Kartano, Juthbacka, 20 046 semesterhem, vandrarhem, semesterstugor, camping, bastu
lomakoti, retkeilymaja, lomamökkejä, telttailu, sauna

VIKTIGT ATT VETA — TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ

Läkare - Lääkärit
V. Seidel, V. Esplanadgatan 12 c, 20 268
T. Sourander, Ö. Esplanadgatan 17, 20 115
H. J. Haapamäki, Ö. Esplanadgatan 21, 20420

Sjukhus - Sairaala
Mathesiusgatan 9—11, 20 068

Ambulans - Sairaankuljetus
Sjukhuset — sairaala, 20 065

Apotek - Apteekki
Borgaregatan 2, 20009

Tandläkare - Hammaslääkärit
L.Sandström, Ö. Esplanadgatan 21 b, 20 054
M. B. Bäck, V. Esplanadgatan 12, 20 234

Veterinär - Eläinlääkäri
I. Karppinen, Bankgatan 25, 20 028

Hälsosyster - Terveyssisar
B. Renvall, Borgaregatan 30, 20 152
H. Sigfrids, Rajåker, 20 187

Polis - Pollisi
Vid torget — torin varrella 20 029

AVSTÅNDEN TILL NYKARLEBY —
ETÄISYYKSIÄ UUTEENKAARLEPYYHYN
från    
Jakobstad20 km Pietarsaaresta
 Gamlakarleby54 km Kokkolasta
 Vasa78 km Vaasasta

 

  
  
järnvägstation/rautatieasema
busstation/linja-autoasema
camping/leirintäalue

Notera:
- Brunnsholmen i älven
- järnvägsspåret
- att det står Lappo å och inte Nykarleby älv
- att stamväg 67 gick på östra sidan om älven

 

Läs mer:
Fler turistbroschyrer.
(Inf. 2007-08-29, rev. 2007-08-29.)