Från Finland. De dåliga konjunkturerna i affärsverlden visa sina sorgliga verkningar fortfarande i Finland. För icke länge sedan inlämnade råd- och handelsmannen i Nykarleby A. Dyhr sin cessionsansökan till stadens rådhusrätt. En af ortens driftigaste affärsmän, handlanden G. M. Hedström, hade redan förut råkat i obestånd. Vid d. 17 i förra månaden förrättad auktion å Hedströmska konkursmassans industriella inrättningar och fastigheter, inropades Haraldsfors såg med underlydande skogar och lastageplats af handlanden i Nykarleby C. Nylund för 52,000 mark. En tullmjölsqvarn, en benmjölsqvarn och en mindre hemmansdel, tillhöriga samma konkursmassa, inropades af andra personer för tillsammans omkring 10,000 mark.Göteborgsposten 27 november 1878. Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020. Men nu är allt öppet till och med 1908.


Läs mer:
Fler tidningsartiklar och notiser.
(Inf. 2022-04-23, rev. 2023-04-23 .)