Bild 1 — första "hartningen"
Till första årets förberedelser hör "hartningen". Med en "hartaskava" (bandkniv) skalas barken av till ungefär manshöjd på en frisk växande tall. Avskalningen sker uppifrån neråt och barkflagorna skärs inte av, utan lämnas att ligga ner längs marken för att roten inte skall infekteras och trädet dö innan stammen fälls det fjärde året. Mot norr kvarlämnas en cirka 5—8 cm bred barkrand, "ryddsi", som hindrar att trädet torkar ut.

En avskalad stam kallas "harto". Här är det "dalamästaren" Gösta Nybacka som hartar sommaren 1979.

Foto: Jens-Ole Hedman, Lappfors i juli 1982.


Ett annat ord för hartning är katning.


Tillbaka till inledningen.

Nästa bild.