Diverse.

Capit. H. Lindh förande Skeppet Juno från Ny Carleby, åtvarnar allmänheten att ej lämna något på Credit åt dess besättning, emedan sådant af honom ej till betalning erkännes.
 De af Stadens Respective Innevånare som åstunda sin Ved väl sågad och huggen, kunna mot billigt pris, med skyndsamhet få det verkställdt då anmälan göres hos Inspector Spångberg uti Holtermanska Baracken.Götheborgs Tidningar 26 juli 1838.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Fartyg, byggda på Djupsten för nykarlebyredarnas räkning efter 1810 av Erik Birck.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-20, rev. 2020-04-20 .)