N:o 3.

         Undertecknad som midsommartiden detta år köpte kalk af Förby bruks tillverkning som då lossades ur fartyg vid Åminne hamn, får härmedelst intyga, att samme kalk befunnits ren och kraftig samt synnerligen, gagnelig för lädergarfning, hvartill den i min härvarande fabrik blifvit använd.
         Nykarleby den 14 December 1882.

  Jacob Eng.
(Lacksigill.)


Analyser och intyg å kalksten, bränd kalk, krossad marmor och marmormjöl, Förby 01.01.1894.


Originalet på Småtryck på Historiska tidningsbiblioteket.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Jacob Eng av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2013-05-09, rev. 2024-04-21 .)