Af förekommen anledning införes nedanstående:

”Fullmakt för Hr Direktör H. U. Wulff, att vara förmyndare för min son O. L. Kullman, så länge han vistas i Wulffs hus, med skyldighet att tillsäga O. L. Kullmans Creditorer, att de icke vidare inlåta sig i några nya affärer md honom, hvilka jag icke mera godkänner. Nykarleby den 1 Augusti 1864.

Kristofer Kullman.
Kyrkoherde i Nykarleby.”


Barometern 19 april 1865.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Kullman i Series Pastorum Ny Carlebyensium.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-30, rev. 2020-04-30 .)