— Praktfullt norrsken. Från Nykarleby skrifves till Helsingfors Dagbl.: Den 17 Nov. visade sig redan vid 4—5 tiden på eft. midd. ett starkt lysande rödt band tvärs öfver himlahvalfvet, först i riktningen nordvest—sydost, sedan från vester mot öster. Samtidigt syntes äfven på södra himlahvalfvet de vanliga ljusa norrskensflammorna. Vid 7-tiden fanns det röda bandet qvar, men omgestaltade sig ganska snabbt till en den praktfullaste norrskenskrona midt på himlen. Strålarne uti kronan voro blodröda, blandade med gula och gröna strimmor. Kronan betäckte småningom större delen af himlahvalfvet. Det största skenet färgade den snöbetäckta marken alldeles röd, så att man tyckte sig gå i återskenet af en storartad eldsvåda. Så starkt rödt ljus på himlahvalfvet har icke ens kunnat observeras vid solnedgången under gynsammaste förhållanden. Efter förloppet af ungefär ½ timma aftog kronan i styrka och bleknade småningom, hvaremot det blodröda bandet tvärs öfver himlahvalfvet åter vidtog, till dess äfven det bleknade. På qvällen syntes vanligt norrsken i norr.


Sydsvenska Dagbladet den  4 december 1882.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Norrsken vid Grisselören den 14 mars 2018 kl 23.28. Förstoring.
Ove Lillas/Nordic Landscape fotade och kommenterade:

”Här är ett norrsken med inslag av rött. Jag har fotograferat norrsken vid mer än 50 tillfällen och har ännu inte stött på ett helt rött sådant, men jag vet att det kan ske vid mycket sällsynta tillfällen. I Lappland är norrskenen mer färgsprakande. Hos oss oftast bara helt gröna.”


Läs mer:
Norrsken nämns på sju sidor.
Fler artiklar ur tidningar.
(Inf. 2020-05-19, rev. 2020-05-26 .)