En qvinlig frivillig brandkår.

Enligt hvad en korrespondent till Hufvudstadsbladet förtäljer utgöres i Nykarleby det stora flertalet af de med brandkårens blåa och röda märken försedda medlemmar af qvinnor.

 «Härmed», säger korrespondenten, «ha vi icke uttalat något klander emot Nykarleby stads brandkår, utan tvärtom tro vi, att då fara blir på färde skall den hurtiga österbottniska qvinnan visa fullt ut lika stor, om icke större djerfhet, mod och själsnärvaro än mannen. Trefligt tog det sig ut emellertid, detta amazonregemente, då det uppstäldes å stadens torg.»Dagens Nyheter den 21 augusti 1875.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-05-06, rev. 2020-05-06 .)