Julstjärnor och jullyktor i
Soklot by i Nykarleby socken.


  

Fig. 1

På mina forskningsresor i september 1925 anträffade jag på vinden i flere gårdar i Stor-Socklot by i Nykarleby socken s. k. julstjärnor eller jullyktor. Julstjärnorna voro gjorda i den vanliga formen (se fig. 1) av papper på en träställning med fyra spetsar prydda med papperstofsar i olika färger. I mitten fanns en rund öppning på framsidan, genom vilken de i en träställning anbragta ljusen lyste, då de tändes. Julstjärnan kunde dock icke snurra runt kring ett handtag, såsom på stjärngossarnas stjärnor brukar vara fallet, utan ljusställning var fast monterad i stjärnan, vars spetsar pekade lodrätt och vågrätt. Ägaren berättade, att den brukade hissas med tända ljus på en stång på gårdsplanen kl. 6 e. m. på julaftonen, kl. 5 à 6 på f. m. på julmorgonen, kl. 6 f. m. på nyårsdagen och kl. 7 f. m. på trettondagen och tjugondag.


  

Fig. 2

I ett par andra gårdar funnos jullyktor, sammansatta av 5 fyrkantiga vita papperslyktor c:a 25 cm. höga och med c:a 15 x 15 cm. stor botten. De voro fästade vid två käppar, såsom fig. 2 visar. Med tända ljus hissades denna jullykta såsom en flagga hissas, på en 6 famnar lång stång vid gårdsgrinden på ovannämnda tider, då folket for till kyrkan. Då Stor-Socklot by är c:a 3 km. lång och en stor del av byn ligger vid en bygata med bondgård vid bondgård på ena sidan vägen och en lång rad magasin och bodar längs andra sidan, kan man tänka sig, att det är trevligt för kyrkfolket att vid gårdsgrindarna se de talrika brinnande ljusen i julstjärnor och jullyktor. Denna vackra julsed har nämligen bibehållits intill våra dagar, vilket är en maning till efterföljd i andra orter.


Yngvar Heikel (1925) Budkavlen.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
(Inf. 2005-12-16.)