SUNWIND 29
KAPPSEGLARFINESSERNA
GÖR DEN LÄTTSEGLAD

Ge folk en båt som dom vill ha så köper dom den. Denna gamla sanning har Tord Sundén tagit fasta på i sin nya Sunwind 29. Volym i första hand. Segling i andra. Ändå är hon lättseglad som en kappseglare.

AV CURT GELIN OCH JOHN ALBRECHTSON
FOTO BENGT WESTLUND. TECKNING THORE THORESSON[Förstoring. Bilden sammanfogad av två på ett uppslag med viss misspassning och text bortredigerad.]


Det blir hårt. Som vanligt.

John Albrechtson tittade ut över vattnet utanför Långedrag och konstaterade att den hårda vinden rev upp sjön rejält utanför hamnpirarna.

Vi var på plats för att segla första exemplaret av nya Sunwind 29 tillsammans med konstruktören Tord Sundén. Frågan om vi skulle segla eller inte kom aldrig upp. Trots att vinden pep i med 14–15 m/sek.Väl tilltagen segelyta, 39 kvm med storsegel och kryssfock, gör Sunwind 29 accelerationssnabb.


Frågan gällde i stället hur en båt som Sunwind 29:an skulle klara av så hårt väder? Vi var nyfikna mycket därför att Tord sagt att den här båten inte var baserad på segling, utan på volym. En flytande husvagn helt enkelt.

Tord har lärt sig den långa vägen att vill man sälja båtar, måste man göra dom sådana som folk vill ha dom. Först då kan man bygga upp en industri.

Som en följd av detta har han gjort Sunwind 29 till en ovanligt rymlig båt i sin storlek. Volymen är samma som i en del båtar i halvtonstorlek.

Innan vi kastade loss denna blåsiga oktoberdag, tog vi in två rev i storen. Valet av fock underlättades av att bara standardfocken fanns ombord.

Vi startade MD 7:an och fick vända oss om för att se om den var igång. Bara avgasröken skvallrade. Ljudnivå och vibrationer saknades.

På väg ut ur GKSS-hamnen hissade vi på. Allt sköts från sittbrunnen. Storseglet rasslade upp utan att vi behövde gå fram till masten och mata. Trots att storen har replik. Bra inmataranordning på masten alltså.

Även focken hissade vi från sittbrunnen. Fallet går från masten via brytblock, genom avlastare till en vinsch på ruffens akterkant. Den tar alla tamparna på sin sida.

Samtliga tampar är av en mjuk och stum kvalitet, som har det goda med sig att seglet inte glider ner ett par centimeter sedan man hissat i topp

Med seglen satta, stängde vi av motorn, föll av och satte kurs på Gamla Framares Sund utanför Långedrag. Vi hade som mål att segla ut mot Vinga Sand och möta havssjön.

I sundet låg hela Rivöfjorden på. Sjön trycks ihop här och blir extra svår att segla genom. Ett outmärkt grund på vardera sidan gör alltid kryssen genom den här passagen extra knepig. I västlig vind är sundet ett verkligt nålsöga.

Sunwind 29 klarade sig bra. Mycket beroende på att focken är självslående. Den gled obehindrat över i vändningarna och ingen behövde bry sig med att skota.

Bara någon dag tidigare hade vi kämpat oss genom här med Albin Stratus och med näppe klarat att få in focken tillräckligt, innan det var dags att vända.

Stort plus för självslående fock.

I slagen lade BN:s utsände märke till att stäven gärna föll av en bit innan båten fick upp fart. Även om man gjorde vändningen sakta med risk för att inte komma runt, föll fören av rejält åt lä.

– Det är helt naturligt menar John. Den självslående focken var egentligen alldeles för stor för den rådande vinden. Den drog ner fören i slagen.

Dessutom är Sunwind 29 hög i friborden. Vilket ger ökat vindfång och ännu mera avdrift innan båten fått upp fart.

Vid testtillfället hade båten dessutom en fylld vattentank – i fören. Den hjälpte till att hålla fören nere i vattnet. Normalt skall stäven lyfta i sjöarna.

Den här tendensen skall inte överdrivas. Den är inte allvarlig.

I övrigt upplevde jag Sunwind 29 som en trygg och stadig båt Den är lagom lovgirig i hård vind. I lätt vind, som jag seglade den i lite senare, var båten lite för mycket lovgirig med stor och självslående fock.

Båten har en angenäm inbyggd kursstabilitet, men vänder ändå snabbt.

Den vakar bra i sjön normalt, men hade beroende på den fyllda vattentanken lite svårt att lyfta nosen i den hårda vinden. Båten går torrt.

Jag upplevde Sunwind 29 som begynnelsevek och slutstyv. Det betyder att båten bör gå bäst i lätt och mellanväder. Och att man får börja tänka på att reva vid 7–8 m/sek om man inte vill kränga.

Begynnelsevekheten är helt i sin ordning, eftersom man kan sköta revningen från sittbrunnen.

Revsystemet är signerat Guy Liljegren och kommer med masten från Swedespars. Det går ut på att två tampar sköter fyra funktioner. Snabbt och bra – när man väl lärt sig.

Även detta är ett utslag av kappseglartänkandet i båten.Har man kappseglat i nästan hela sitt liv sitter farttänkandet djupt. Tord Sundén har plockat på flera moderna utrustningsdetaljer. Exempelvis en vinsch på var sida och avlastare eller clamcleats till de nio tamparna, som går ner till sittbrunnen. Notera också att allihop är åtkomliga med sprayhooden uppe.


Väl ute på Rivöfjorden blev sjön lite längre och vi fann att båten uppförde sig lugnt i den byiga vinden. Ingen jollekänslighet. Den håller kursen bra själv och kräver ingen extra uppmärksamhet av styrman. En snäll båt att segla med. Skenan till den självslående focken sitter inte i vägen på fördäck Förklaringen är att den sitter på en balk som inte går ända ut till sidan. Däcket är dessutom brett och tillåter passage vid sidan om.

Konstruktören kan njuta av atmosfären i Sunwind 29. Träarbetet är välgjort, finishen på ytorna utmärkta och dynorna i en klass som normalt bara finns i Swanbåtar. Taket är klätt i grå matta som limmats på plywoodskivor. Tord och Nykra AB har gjort en fin båt.

 

Motoravdelningen går att komma åt om man lyfter bort luckan över motorn och sedan knäpper loss hela fronten. Oljesticka, köldstart och kylvattensavtappning nås bra.   Durkarna är i teak med inlägg av koto. Kölsvinet är djupt med plats för slagvatten. Flera små durkar är bra. Men för bra passform gör dem svåra att lyfta.

[Härom dagen fick jag i Språket i P1 lära mig att durk kommer från att man förr i världen hade vattengenomsläppliga ”golv” i båtarna och då rann vattnet durch det ner i (genom på tyska).]Köksavdelningen är trång, men ändå lättjobbad. Här finns trelågig gasolspis, kylskåp, tre utdragslådor och fack under däck. En del  proviant och småsaker får man nog stuva i salongsfacken. Bänkhöjden är lite för låg – 86 cm. Borde kunna vara 90–92 cm.De invändiga måtten är: Ståhöjd 182 cm, bänkhöjd 86 cm, BB koj 200x61 cm, SB koj 200x61 cm. Stickkoj 209x90 och förpiken 200x167 cm. Bordet är durkfast och inte användbart som tilläggskoj. Nerfällbar klaff på bordet underlättar passage till förpiken.


I egenskap av småbarnsförälder vill man dock ha mjuka och runda skydd över skenans hörn.

Ombordstigningen via en hög och framåtlutande pulpit är besvärlig. Trots att själva insteget är lågt.

En familjevänlig pulpit menar vi, bör vara lodrät, inte sticka framför. Dessutom bör den sitta en bit in, så att man kan placera fötterna på en liten avsats nar man kliver av och på. Som på IF-båten.

Halkskyddet är effektivt. En fotlist ser till att man kan ta spjärn med tårna. Tyvärr är denna lite låg.

Grabbräcken saknas helt. Måste man upp på däck under gång, får man hålla sig i kick, mast och tåg. Å andra sidan kan de flesta funktioner skotas från brunnen.

Riggen är 7/8 med bakåtsvepta vantspridare. Samma typ har Tord Sundén på sina 3 500 IF-båtar och ett antal andra konstruktioner.

Masten stod stilla även i den lite längre sjön.

Den står på däck och stöttas av ett 12 mm skott och en homogen stolpe som är skruvad till skottet. Denna vilar direkt mot en bottenstock. Trycket från masten fördelas på så vis ut i skrovet.

Sittbrunnen är djup, därmed också skyddad. Beroende på att ruffen är låg jämfört med brunnen, är sikten framåt fin. Man behöver inte sträcka på nacken för att se stäven på kryss.

Sargarna är breda och följaktligen bra att sitta på. Mantåget kommer en bit ut och hamnar därför inte i ryggen.

Dieselpåfyllningen sitter mitt på sittbrunnsdurken, mitt ovanför tanken. Lite krångligt. Vi hade föredragit hålet på relingen Nackdelen är slangdragningen.

Om styrbord i brunnen finns ett fack för gasolflaska och dessutom ett fack för småprylar. Båda dränerade. Om babord finns ett stort fack för segel, ankare m.m.

Under däck kommer man lätt, beroende på djup och bred nergångslucka. Trappan lite för brant i vår familjesmak. Grabbräcken vid uppgången saknade vi också.

Allt träarbete är välgjort. Materialet är teak som oljats och slipats till sidenmatt finish som inte fettar av sig.

Runda hörn med lamellimningar, bara där så är motiverat.

Ingen basinredning i plast. Angenämt. Allt trä skänker värme åt inredningen. Båten har atmosfär.

Till denna känsla bidrar de ovanligt tjocka och eleganta dynorna.

Pentryt är trångt, men ändå lätt att arbeta vid. Allt är inom räckhåll. Platsen är lite mörk då här inte finns någon ruta. Den som brassar och diskar får se på den snygga grå takmattan istället för ut.

Toan finns midskepps och är i vårt tycke lite ynklig. Electrolux-ventil skall klara odörerna.

Förpiken är ljus och trivsam Stor förlucka med ventilator Durken mellan kojerna kan flyttas upp och ge ett helt kojplan.

Konstruktionstekniskt är Sunwind 29 uppbyggd i enkellaminat. Inredningen utgör längsgående förstärkning, vilket betyder hyllorna under däck och kojerna.

Laminattjockleken är i övre delen av friborden 6 mm, i vattenlinjen 9 mm, i slaget 12 mm och i kölstråket 20 mm.

Kölen sitter i åtta bottenstockar gjorda i inplastad plywood. Skrovet är dessutom rundat baktill och längs sidorna för att ta upp grundstötningar.

Roderkonstruktionen med innanpåliggande roder i gammal god stil består av en rostfri axel 30 mm – homogen. Den går inuti ett rör, för att hålla tätt. Lagringen utgörs av en bussning i sittbrunnsnivå och en vid skrovgenomföringen. Båda i materialet Elaton, släkt med Delrin, och enligt uppgift ickesvällande.

Vantfästena består av ett knä uppbyggt i åtta lager matta. Plywoodkärna även här. Utanpå denna sitter en 4 mm plåt. Denna sitter med genomgående bultar. I plåtarna finns ett spår med en tvärbricka över. På denna sitter i sin tur en stång på 16 mm som går upp till däck. Där sitter en bricka uppe på däck och en under. Ihopfäst med genomgående bult.

Poängen med denna konstruktion är att krafterna förs ner i skrovet och fästena kan förspännas så att däcket inte kan lyfta ens 1 mm.

Studerar man Sunwind 29 så här ingående blir man glad över omsorgen i detaljerna. Förklaringen ligger till stor del i att konstruktören är delägare i fabriken som bygger båten. Därmed kan han utöva nyttig kvalitetskontroll.

Kort sagt: För att vara en flytande husvagn seglar Sunwind 29 bra. Han är dessutom byggd för att klara långt mer än vad semesterfamiljen normalt utsätter sin båt för.

 

Fakta om Sunwind 29

Längd övar allt

8,86 m

Längd i vattenlinjen

7,20 m

Bredd

2,90 m

Deplacement

3 100 kg

Kölvikt

1 660 kg

Djupgående

1,60 m

Masthöjd

14,2 m

Segelyta stor

23,4 kvm

Segelyta förtriangel

15,9 kvm

Våta ytan

14,9 kvm

Motor

Volvo MD 7A/100 S
6 kW, 8,2 hk

Tillverkare

Nykra Oy, Nykarleby

Säljare

STH:s Motorcentrum, Sthlm
Tel 08/6414 60

Catamarin, Gbg
Tel 031/28 21 60

Wadmanbilar, Ängelholm
Tel 0431/173 40

Pris i mars 1980

170 350 kr

Jämförvärden

Deplacement/längd i vattnet

2,02

Segelyta/våtyta

2,64

Segelyta/deplacement

,429

Teoretisk fart

5,83 knopBåtnytt, hösten 1979.


Läs mer:
Broschyr.
Nykra av Erik Birck.
(Inf. 2020-10-09, rev. 2022-01-05 .)