Stadens 300-års jubileum
den 7 september 1920


Tre seklers vingslag susat över dig, 
du väna stad vid Bottenhavets sida, 
där molnens skuggor över slätten skrida, 
och blåklintblomman kantar fältets stig. 
Vad ha de sagt dig, dessa sekel tre? 
Det mått av öden, tiden rastlöst mäter, 
— ett mått av ljus och skugga, fröjd och ve, 
som växla om och som man snart förgäter. 
Ej bär du minnens glans från storhetstider, 
ditt namn ej lyser uppå hävdens blad. 
Din lott blev glömska. Livets stormvåg glider 
förbi din gömda vrå, du fridens stad. 
Allt vad dig drabbat, sorgset eller glatt, 
allt vad du sett och mött i tidens skiften 
med svunna släkten gått till ro i griften 
och sover dödens sömn i glömskans natt. 

En storhetsdröm du drömt kanske i lönn: 
du sett dig växa, sett de låga husen, 
som björkar hägna, i palatser bytas. 
Du känt dig världens friska vindar smeka, 
den luft där pulsar slå, där livet andas 
med fulla starka lungor, och där tusen 
och åter tusen viljor brottas, brytas 
i kamp om njutning, guld och makt och ära.
Du tyckt dig höra forsens dova brus 
i dagar, fyllda helt av ävlan, blandas 
med spårvagnrassel och fabrikers dön. 
Men havet, havet, som dig kunnat skänka 
en plats i solen, framtid, liv och ljus, 
det drog sin blåa rand alltmer tillbaka. 

Den drömmen längesen du lärt försaka.

Men forsen brusar, älvens vågor blänka 
i aftonsol, och vårens häggar strö 
för vindens drag sin vita blomstersnö 
i dunlätt fall kring dina tysta gårdar, 
där stämning trygg från svunna dagar bor. 
Och finken sjunger, snabba svalor svinga 
kring parkens träd i lek. Den söndagsfrid, 
som templets gamla klockor stilla ringa 
in över dig, är vilsamt djup och stor, 
du glömda stad, som i en rastlös tid 
av hat och mammonstörst idyllen vårdar. 

Du sluter ro och sommarfägring inne; 
det är musik i dina björkars blad, 
melodiskt sjunger forsens djupa stämma. 
Ja, här en gång var sångens genius hemma; 
Topelius namn, det är det äreminne, 
som ger dig glans, du fridens väna stad. Jacob Tegengren
Efter 1809 (1981).  
Storbron dekorerad till fest, fotograferat den 7/9 1920. Notera att den vänstra gångbanan är bredare än den högra; en kvarleva sedan järnvägsspåret gick på den sidan. Ett vykort som visar bron och dekorationen från andra landfästet kommer småningom att läggas ut. Ställningen närmast till höger ser ut att vara till för någon form av marschall. Notera att balustraden är oputsad och att räcket till vänster ser ut att vara av smide och det till höger av trä. I dag går körbanan ungefär i nivå med gråstensplintarna med pyramidformad topp.
Fick fotografiet av Björn Nylund.


Läs mer:
Det utförliga referatet i Österbottniska Posten från festligheterna: Nykarleby stads 300-års fest.
Jubileumskommitténs redogörelse för 350-års firandet.
Festdikt vid 350-årsjubileumet av Sebastian Lybeck.