Nykarleby stad

nedbrann till större delen den 12 jan. 1858. Kl. 8 på aftonen utbröt eld i en trångt bebyggd stadsdel, därifrån den så hastigt spred sig över den på högra eller norra [skall vara östra] sidan om älven belägna stadsdelen, att alla ansträngningar till dess släckande voro fruktlösa. Endast kyrkan, skolhuset, kronans spannmålsmagasin och omkring 40 mindre byggnader på älvens södra strand [?] förskonades av lågorna. Intet människoliv gick förlorat, men däremot större delen av invånarnas egendom. Blott ett mindre antal gårdar (27) voro försäkrade för 49.510 rubel, varför hjälpaktioner sattes i gång över hela Finland.

Nykarleby var en av landets högst få städer, som alltsedan sin grundläggning (1617) [1620] aldrig brunnit, varför staden bar en tydlig stämpel av 1600-talets byggnation: tättbebyggda tomter och trånga, krokiga gator. 102 envånings bostadshus brunno ner. (Staden ägde endast ett tvåvåningshus). [Staden ägde flera tvåvåningshus.]


Efter 1809 (1981). Sid 1897. Dess värre har man slarvat med källhänvisningar i boken, så jag vet inte från vilken tidning detta härstammar.


Läs mer:
Branden av Erik Birck.
Branden av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur Efter 1809.
(Rev. 2020-09-12 .)