Gästgiveriet Jutas


Namnet av Jute= dansk, ett släktnamn i Ny Karleby — är berömt genom Döbelns raska bragd den 13 sept. 1808 och odödligt genom Runebergs härpå grundade sköna dikt. Väster om ån hölls striden. 

Från Kauhava ilade Kosatschovskij med 2.000 man att avskära finska hären dess återtåg och stötte vid Jutas på Döbelns Bjömeborgare och Gyllenbögels friskara, vilka stödde sin vänstra flygel mot ån, den högra mot skogen. Febersjuk skyndade den tappre Döbeln från sin bädd i Nykarleby till valplatsen och livade sina tappre, som under 14 dagar marscherat  utan vila och under ständig strid.
 
Tre gånger anföll fienden, tre gånger slogs han tillbaka, hans leder glesnade för jägarelden från skogen och samma natt retirerade han två mil från slagfältet. Den finska hären hade nu vägen fri i sin rygg, men Döbeln själv återvände till sjuksängen, som kvarhöll hjälten till årets slut.Efter 1809 (1981).