Officiela Afdelningen.

Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning angående lots- och fyrinrättningen i Finland. Given i Helsingfors, den 9 Maj 1870.

(Forts. från n:o 190.)

 

  Lotsbe-tjeningens
antal
   

[1

2

3

4

5]

Lotsfördelningarne och Fördelningschefernas stationsorter samt lotsplatserne med deras uppassningsställen och lotsmansfarvatten.

7

          [1. Inom hvilket län lotsplatserne äro belägna.
     (Wasa Län).
2. Åldermän.
3. Äldre lotsar.
4. Yngre lotsar.
5. Lotslärlingar.
7. Afstånd i tyska mil [7 420,5 m; om det inte står
    ryska.]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Fördelningschefens stationsort: Uleåborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

Stubbens lotsplats.

 

 

 

 

 

 

Lotsarne uppassa på klippan Stubben, för att lotsa:

 

 

 

 

 

 

till Nykarleby stads hamn

3

 

 

 

 

 

 ”  Kantlaks hamn

2

 

 

 

 

 

 ”  Monäs sund

 

 

 

 

 

 ”  Oravais bruk

 

 

 

 

 

 ”  Ytteruddsskär

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Kubbans lotsplats.

 

 

 

 

 

 

Lotsarne uppassa på Kubben och lotsa från Thorsö redd norr om Sjumans- och Lillgrunden:

 

 

 

 

 

 

till Kråkakärs fjärden eller derifrån till Thorsö redd

1

 

 

 

 

 

 ”  Långörens sund eller derifrån till Thorsö redd

1

 

 

 

 

 

 ”  Munkgrundet eller derifrån till Thorsö redd

 

 

 

 

 

 ”  Bonäs hamn eller derifrån till Thorsö redd

 

 

 

 

 

 ”  Långörens inre hamn eller derifrån till Thorsö redd

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Socklothällans lotsplats.

 

 

 

 

 

 

Lotsarne uppassa på Socklothällan utanför inloppet till Nykarleby stad, för att lotsa:

 

 

 

 

 

 

från hafvet till Alörs redd och tvärtom

 

 

 

 

 

till Stubben

3

 

 

 

 

 

 ”  Mässskär

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Därefter följer Mässskärs och Tankars lotsplatser.]

 


Finlands Allmänna Tidning nr 193 den 23 augusti 1870.


Läs mer:
Kronolotsning införes av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2016-10-21, rev. 2016-10-21 .)