Finlands skepsvarf.

(Forts. och slut fr. föreg. n:o.)

— — —

Nykarleby. Stadens redd och hamn ligger 10 verst från staden invid ön Alö, der äfven varfvet är beläget. Seglationen vidtager i slutet af maj och upphör i medlet af november. På varfvet bygges för närvarande ett fartyg om 700 tons af omkring 50 timmermän; byggmästaren är en finsk bonde. Vattnets djup vid varfvet är 12 fot. Virket hämtas på ett afstånd af ungefär 150 verst, från Virdois, Etseri och Kuortane, dels landväg, dels medelst flottning utefter Nykarleby å, som upprinner i sjön Alavo. Jernet tages dels från Kimo bruk, dels från Sverige.

— — —

Finlands Allmänna Tidning no 239 den 16.10.1857, sid 2.
Historiska Tidningsbiblioteket.

 


På denna karta över södra Finland kan man konstatera att det inte var direkt nästgårds man hämtade virke.

 

Läs mer:
Skeppet som byggdes kan ha varit Alku. Det märkliga är dock att ”byggmästaren är en finsk bonde” och att enligt Erik Birck var ”skeppsbyggmästaren M. Henriksson” ansvarig. Ungefär 6½ år senare fick problemet en lösning.
Artikeln på Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket (350 kB).
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2010-08-14, rev. 2010-08-14.)