Barnhemmet.
Redaktionens adress: Vasa, Vasaesplanaden 3. Redaktör Bruno Byfält, tel. 19 26.


Nya Aravahus i Nykarleby ger elevhem?

När seminaristerna återvänder till Nykarleby efter julferien, kan de se ljusare på de framtida utsikterna för sitt lekamliga välbefinnande än de gjorde när Hbl besökte dem i november. I närheten av seminariet kommer nämligen att uppföras tre Arava-hus, i vilka samtliga den första våningen kan anslås för elevhem respektive matsal. Om den ekonomiska bakgrunden för inredning och hyra kan ordnas, förefaller det sannolikt att detta är lösningen på seminariets största praktiska problem.

Avgjord är saken alltså inte ännu. Den beror på utgången av de konferenser seminaristerna utan tvivel håller så snart de åter samlats, och på de ekonomiska sonderingarna i inredningsfrågan, för vilka planerna än så länge likaså är ogjorda.
     Däremot är det avgjort, att husen skall byggas, och arbetet torde sättas igång redan under denna månad. I höst skall husen stå färdiga. Bostadsaktiebolaget Älvbrinken kommer att omfatta två tvåvånings stenhus och ett rappat trähus. De förstnämnda, som skall rymma aktielägenheter, ligger närmare seminariebyggnaderna. I dem skulle första våningen inredas till elevhem medan matsal och kök skulle placeras i trähuset längre borta vid Vasa-vägen, vars övre våning fylls av hyreslokaler. Ritningarna till byggnaderna har utförts av arkitekt Kay Trap-Holm i Helsingfors, och entreprenör är Tavastby byggnadsaktiebolag, som för övrigt samtidigt uppför tre tvåvåningshus uppe i Gamlakarleby. Ett Arava-lån på fem miljoner har utverkats för bygget, och dessutom har Nykarleby Sparbank och Pohjola ställt ett primärlån till förfogande. Staden utarrenderar tomterna på sammanlagt 5.000 kvm. I sammanhanget kan nämnas att staden också upplåtit en industritomt på andra sidan älven, där Tavastby byggnadsaktiebolag kommer att uppföra en rörfabrik, och nära denna ett par s. k hobbygårdar, där yrkesundervisning kan meddelas åt ungdomen – närmast är det fråga om utbildning för rörarbetare.
     Direktör T. A Lybeck vid entreprenörsfirman antyder, att man tänkt sig inredningen i både elevhemmen och hobby-gårdarna finansierad genom något slags understödsföreningar, rekryterade bland nykarlebybor i förskingringen. Staden har ju genom att ställa garantier för bygget visat sitt intresse för saken, då kan man ju vänta sig att dess erkänt knutpatriotiska söner skall hjälpa till att slutföra verket.Entréfasaden på de projekterade stenhusen tid älvbrinken i Nykarleby.
Entréfasaden på de projekterade stenhusen vid älvbrinken i Nykarleby.


Hufvudstadsbladet, torsdagen den 5 januari 1950.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Älvbranten av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-08-23, rev. 2007-08-23.)