Nykarleby

församling

får bönehus


NYKARLEBY, tisdag (Hbl.) Kyrkofullmäktige i Nykarleby församling sammanträdde på lördagen. Församlingens bokslut för år 1953 godkändes, varvid konstaterades att utstående skatterester belöper sig till 4 milj. mk, varför beslöts att utdrag ur restlängden skulle tillställas kyrkorådsmedlemmarna i de olika byarna, vilka på grund av dessa kunde stöta på de försumliga. Skattöret för år 1954 sänktes till 1:40.

Då bönehusföreningen erbjudit bönehuset i staden jämte tomt och inventarier utan ersättning åt församlingen beslöt kyrkofullmäktige att ta emot detta erbjudande varigenom bönehuset kan användas som församlingshem. Övertagandet sker den 1 juni och åt en kommitté gavs i uppdrag att uppgöra reglemente för församlingshemmets användning. Byggnadsfondens kapital höjdes till 3 milj. mk. Frågan om införande av värmeledning i kyrkoherdens prästgård samt kyrkans uppvärmning och belysning remitterades till kyrkoförvaltningsnämnden för närmare utredning.Hufvudstadsbladet den 8 april 1954.

Läs mer:
Målning av Torsten Korsström.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-03-12, rev. 2012-03-12 .)