— Från NyCarleby skrifves d. 1 Maj till Vblt: Isen på fjärdarne och hafvet ligger ännu kärnfrisk. — Herr Gellin börjar åter fundera på sina Brunnsholmar och erbjuder helsa åt folk genom begagnande af Brunnsholmskällans och andra (artificiella) vatten. — Ångbåten ”Norden”, som under sistlidne höst led stora malheurer och stannade öfver vintern i Lübeck, skall säljas, om den ej redan blifvit försåld till något tyskt bolag.



Hufvudstadsbladet nr 107 den 10 maj 1871.

Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-11-27, rev. 2011-11-27 .)