— Barnfest i Nykarleby. Den 8 dennes firades i Nykarleby en enkel barnfest. Kl. 4 e. m. kommo de skilda skolornas elever, anförda af sina lärare, tågande till den med fanor, flaggor och vimplar prydda festplatsen, en invid staden liggande större linda, å hvars midt höjde sig en majstång med en talareestrad vi dess fot. Samtidigt samlades äfven en talrik skara andra barn, äfvensom äldre personer på festplatsen. Barnens antal torde ha varit cirka 600, dels från staden, dels från Nykarleby landsförsamling, Munsala och Jeppo. Så snart samlingen skett kallade en fanfar hela folkskaran till närheten af talareestraden, där Seminariedirektorn Schalin, efter de första och sista verserna afpsalmen 239 af musiken uppspelts, uppträdde och tillkännagaf ordningen för festen, hvarefter statsrådet Zacharias Topelius uppträdde och talade till de omkring estraden samlade.

Efter barnfestens slut var Statsrådet Topelius af stadsboerna inbjuden till en tillställning på Brunnsholmarna. Dervid föreslogs hedersgästens skål af doktor Forsius; en tack för hvad skalden Topelius gjort för folket och dess barn frambars af folkskoleföreståndaren Svedberg, och för det han älskat och talat godt för hela vårt land af lektor Illberg; sist framförde hr F. Olson en helsning till skalden från Kuddnäs björkar och småfoglar. Talen besvarades af statsrådet Zacharias Topelius med en skål för Nykarleby stad och dess framtid.
(Ö. P.)

 


Helsingfors Dagblad nr 217 den 13 augusti 1887, sid 2.
Artikeln på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Elvi Haglund var med på festen.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-11-16, rev. 2020-03-18.)