Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Förord

Min avlidne makes varma känslor för hemstaden och dess omnejd gjorde att han under en lång följd av år upptecknade minnen och traditioner med avsikt att utge dem i tryck. Hans oväntade bortgång gjorde dock att hans arbete blev halvfärdigt. Då jag anser att hans anteckningar är av den art, att de bör publiceras, har jag efter mycken tvekan beslutit göra det.

Vid bearbetandet av hans minnesanteckningar har jag försökt att så vitt möjligt bibehålla hans eget skrivsätt.

Jag har varit lycklig nog att vid arbetets utförande röna både förståelse och hjälp, för vilket jag ber att få framföra mitt uppriktiga tack.


Nykarleby i november 1958.

Dagny Hedström.
Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad.


Första kapitlet: Nykarleby blir stad.