Då professor Ivar A. Heikel nu vid nära åttiofem års ålder skrivit ner sina

MINNEN FRÅN MIN BARNDOM
OCH SKOLTID

i 1860 och 1870-talets Österbotten har han mycket att förtälja för sena tiders barn. Han ger intressanta bilder från prästgården i Nykarleby landsförsamling och tecknar i livfulla och varma färger porträtt av sina föräldrar och släktingar. Han berättar om det dagliga livet i prästhemmet med dess enkla seder och skildrar med älskvärd humor människor och typer, som spelat en roll i hans barndoms värld. Vid elva års ålder vann han inträde i det ärevördiga Vasa lyceum. Det var en stor händelse för den lilla pysen att flytta till den stora staden Vasa med dess sextusen invånare, och det var med en känsla av bävan han trädde in i det skolhus, där han under de närmaste sex åren skulle få uppleva både oroliga och glada stunder. Underhållande, ofta med en humoristisk glimt i ögat, karaktäriserar han skolseder och undervisning för nära trekvarts sekel tillbaka och låter skolans lärare passera revy. Lyceets rektor, den lärde doktor Oskar Rancken, den begåvade "Pommen" Laurén, den fruktade magister Withander, kallad "Vipan", den originelle "Jucka" Boehm och många andra leva upp i hans skildring.

Professor Heikels lilla bok är både roande, underhållande och kulturhistoriskt värdefull.

SÖDERSTRÖM & C:o FÖRLAGSAKTIEBOLAG