— NyCarleby 9 Juli. Penningebristen i landsbygderna widtomkring är högst kännbar, i följd af förlidet års misswext och troligen andra samwerkande förhållanden. Binäringarna tillgripas åter, men löna sig föga; för tjära betalas här blott 2 rub. 50 kop. s:r tunnan, som de förra åren gällt 3 rub. och derutöfwer. Fisket är hittills föga gifwande. Den 21 Juni föll 2 mil härifrån ett hagel så starkt, att i en gård 17 fönsterrutor sönderslogos, men lyckligtwis sträckte sig icke härjningen wida kring. — Hr Wohllebe gaf nyligen här en konsert för 115 åhörare. Kort förut hade samme virtuos gifwit konsert i Jakobstad för 90 personer.Helsingfors Tidningar 17.07.1852   no 57, sid 1. Originalet på Historiska tidningsbiblioteket 1771—1890.


Läs mer:
Blinda spelman av Zacharias Topelius.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2009-09-13, rev. 2009-09-13)