Kaiser Eur-Mark Oy Ab

Jakobstadsvägen 39Några milstolpar

 • Gunder Spåra med familj grundade Eur-Mark Oy Ab 1992, han hade också börjat med Finn-Rolba i tiden i Kantlax. Det företaget hade rikssvenska ägare från 1991 och gick sen i konkurs i januari 1994.

  • Första hallen byggdes 1992, sedan den hall som är närmast Jakobstadsvägen 2002. Vidare förlängdes de båda första hallarna i olika etapper norrut. Först som kalla utrymmen och sedan varma.
  • Nya sociala delen byggdes 2012, den lite högre i två våningar som sitter ihop med kontoret.
  • Service- och testhallen, den fristående delen inne på gården, blev klar 2015.
    
 • År 2008 sålde Gunder sina aktier företaget till Wedeco, ett riskkapitalbolag med säte i Vasa, samt en minoritetspost till sonen Patrik. Tanken var då att det skulle bli ett generationsskifte efter en tid.

 • År 2011 gjorde Wedeco exit och sålde sina aktier till Kaiser Ag i Liechtenstein. Samtidigt sålde också Patrik sina aktier, så Kaiser Ag äger företaget till 100 % i dag.

 • Själv fungerade jag som VD under alla 3 ägare, från 2007 till 2016. I dag är Markus Kaiser VD. Moderbolaget är nu 107 år, och huvudägaren Markus Kaiser representerar tredje generationen i familjeföretaget. Det var hans farfar som grundade Kaiser Ag 1913. Inte många företag klarar sig så länge

Kurt Vienonen

 • I maj 2023 utsågs f.d. Såkabon Tommy Wikman till VD med tillträde i november. Han lämnar Sundströms jordbyggnadsföretag i Lepplax.

 Kaiser Eur-Marks sydgavel och västfasad sommaren 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Annons 2014

Med sikte på tillväxt - Kaiser Eur-Mark växte ur Nykarleby

2021

*     *     *Nykarleby Posten nr 1 den den 6 februari 2014.
(Inf. 2021-01-06.)


*     *     *

Med sikte på tillväxt -
Kaiser Eur-Mark
växte ur Nykarleby

Brist på svetsare är en flaskhals idag för många företag inom metallbranschen.
Foto: Jonas Brunnström
Brist på svetsare är en flaskhals idag för många företag inom metallbranschen.


Det blev för trångt i Nykarleby och i väntan på att bygga ut svetsar Kaiser Eur-Mark sedan ett år tillbaka komponenter även i Jakobstad.


Sedan ett drygt år tillbaka hyr Kaiser Eur-Mark  en lokal i en industrifastighet på Peders-industriområde i Jakobstad. Här jobbar tio personer med att svetsa olika komponenter för monteringen som sedan sker i Nykarleby.

– Orsaken till det här är utrymmesbrist. Vi har haft ständigt växande produktion och måste hitta något nytt, säger Kurt Vienonen som är vice vd för företaget.


Det handlar
om en tillfällig lösning tills man kan bygga ut produktionsutrymmet i Nykarleby. Hallen man hyr i Jakobstad är på 880 kvadratmeter och här svetsas bland annat större komponenter till exempel olika tryckkärl,  alltså tankar i rostfritt och syrafast stål. Slutmonteringen sker sedan i Nykarleby.


Kurt Vienonen, Christian Vesterqvist och Kenneth Helsing vid Kaiser Eur-Mark i Jakobstad. Foto: Jonas Brunnström
Kurt Vienonen, Christian Vesterqvist och Kenneth Helsing vid Kaiser Eur-Mark i Jakobstad.


Det som företaget gör är olika typer av spolfordon som till exempel används för att underhålla avloppsnätet eller inom industrin för att rensa rör. Det handlar om vakuum- och högtrycksspolteknik och produkterna man tillverkar är anpassade efter kundens behov och det är sällan exakt likadana maskiner far till två olika kunder även om grunden är den samma.


De främsta
marknaderna är Sverige, Norge och Finland. Även till Baltikum säljer man en del. Under pandemin har det blivit lite krångligare att få levererat fordon exempelvis till Sverige men i det stora hela har det löpt på.

– Vi har faktiskt den bästa orderstocken någonsin för tillfället. Men det är klart man ska inte invagga sig i tron att allt kommer av sig själv, säger Vienonen.


Det råder brist på yrkeskunniga svetsare idag. Svetsning av trycktank vid Kaiser Eur-Mark.Foto: Jonas Brunnström
Det råder brist på yrkeskunniga svetsare idag. Svetsning av trycktank vid Kaiser Eur-Mark.Branschmässor är inställda och man har fått hitta nya sätt att jobba på för att nå ut. Branschen man verkar i är ändå inte så konjunkturkänslig men visst finns det upp och nergångar även här, konstaterar Vienonen.

”Vi har faktiskt den bästa orderstocken någonsin för tillfället. Men det är klart man ska inte invagga sig i tron att allt kommer av sig själv.”

KURT VIENONEN, VICE VD KAISER EUR-MARK


Då Europa för ett år sedan stängde ner blev det en del förseningar då till exempel lastbilstillverkare inte kunde leverera chassin som man bygger sug- och spolutrustningen på.

– Vi reagerade snabbt och har inte behövt ta till några permitteringar. Vi kunde parera med att se till att personalen tog ut innestående ledigheter vid rätt tidpunkt, säger Vienonen.


Det största
problemet, förutom då utrymmesbrist, är tillgången på kunniga svetsare.

– Vi söker hela tiden efter kunniga svetsare. I dag har vi via rekryteringsföretag fått tag på personal men behöver också eget folk, säger Kenneth Helsing som är produktionschef.


Svetsning av tryckkärl vid Kaiser Eur-Mark.Foto: Jonas Brunnström
Svetsning av tryckkärl vid Kaiser Eur-Mark.Det är i dag hårda krav som krävs för de svetsare som ska svetsa fogar till tryckkärl. Mycket metallindustri i regionen skapar brist på kunnigt folk. 

– Söker vi folk till lagret så har vi direkt 50 eller fler ansökningar men söker vi svetsare kommer det kanske 5 ansökningar, säger Helsing.

Frågan om arbetskraftsinvandring behövs eller inte är en icke fråga vid Kaiser Eur-Mark. För utan folk med utländsk bakgrund skulle det inte längre snurra på som det gör.  På företaget kommunicerar man på tre språk, engelska, svenska och finska.

– Flaskhalsen i dag är att få tag på kompetent folk. I dag har nästan hälften av våra svetsare en bakgrund utanför Finland och så har det varit redan i många år, säger Helsing.


Det handlar
också om att locka till sig folk från övriga Finland. 

– Överlag så är språk bara en tillgång. I Österbotten med tvåspråkigheten öppnar många dörrar, säger Vienonen. 

Det är i år tio år sedan Kaiser Eur-Mark köptes upp av familjeföretaget Kaiser AG i Lichtenstein 2011. 

”Flaskhalsen idag är att få tag på kompetent folk. Idag har nästan hälften av våra svetsare en bakgrund utanför Finland och så har det varit redan i många år.”

KENNETH HELSING, PRODUKTIONSCHEF KAISER EUR-MARK


– Vi har en bra ägare. Österbotten har företagandet i blodet men vi är inte det enda stället i världen var man kan saker. Vi har fått mycket know-how via Kaiser som har bidragit till att vi kunnat växa, säger Vienonen.

– Vi skulle definitivt inte haft samma chanser att växa. Vi har fått mycket kunskap och också stöd av ägarna, säger Helsing.


Det finns
en plan på att bygga ut produktionsanläggningen i Nykarleby men byggbeslutet sköts upp då pandemin slog till. Hur mycket man behöver bygga ut är inte specificerat än. Idag har företaget knappa 4 000 kvadratmeter i Nykarleby. 


Christian Vesterqvist är arbetsledare vid Kaiser Eur-Mark i Jakobstad.Foto: Jonas Brunnström
Christian Vesterqvist är arbetsledare vid Kaiser Eur-Mark i Jakobstad.För företaget var 2019 ett mycket bra år med en tillväxt på 15 procent. Fjolåret gav en nolltillväxt men i år räknar man med en ökning igen med cirka 10 procent.

– Det ser nu ut att gå enligt budget men det återstår att se om det blir nya nedstängningar, säger Vienonen.


Kaiser Eur-Mark finns på industriområdet i Peders i Jakobstad.
Foto: Jonas Brunnström
Kaiser Eur-Mark finns på industriområdet i Peders i Jakobstad.


Företaget har sammanlagt cirka 70 anställda i Nykarleby och Jakobstad. Omsättningen ligger kring 19 miljoner euro i året. I antalet levererade maskiner handlar det om cirka 60-70 fordon per år.Marcus Jansson, Österbottens Tidning den 10 mars 2021.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2021-01-06.)Läs mer:
Juro-Clean är i samma bransch.
Företagen på Kampen.
Företagets webbplats.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2021-01-02, rev. 2023-05-24 .)